Ens hobby kan ofte tage meget af ens tid, og har man en trang til metaldetektorer er der også et stort marked for det. Der er mange spændende steder her i Danmark, hvor man kan forvente at finde nogle spændende ting liggende under sandet eller jorden. Der er ofte mange som besøger Vesterhavet og de tilhørende strande for, at svinge deres metaldetektorer. Det er alt andet lige også noget, som kan slå et par timer ihjel, især hvis man ikke bor i nærheden.

Desværre har Danmark været under beslaglægning af Tyskland under anden verdenskrig, og det er også noget som har sat sine spor på blandt andet strandene. Her blev der i sin tid også begravet mange landminer, som selvfølgelig senere hen er blevet fundet, desarmeret og fjernet. Så man kan frit færde på strandene, uden frygt for lige pludselig at træde på sådan en fætter. Men der var mange år, hvor det var strengt forbud at færdes på strandene.