Krudt er en blanding af svovl, trækul og kaliumnitrat. Det blev første gang brugt i Kina for over 1000 år siden til fyrværkeri og signaler. I det 13. århundrede blev krudt brugt i våben i Europa. De tidligste kanoner var håndkanoner. De var store metalrør, der blev sat på træpinde. Krudtet blev anbragt i metalrøret, og et stykke stof blev brugt til at lukke åbningen. En varm metalstang blev derefter ført ind i hulningen, hvilket antændte krudtet og fik våbnet til at affyre. Krudtet blev hurtigt et vigtigt militært værktøj, og dets anvendelse spredte sig over hele verden. I dag anvendes krudt stadig i skydevåben samt i pyroteknik og landbrug. Køb forskelligt krudt i form af fyrværkeri fra krudt teltet.

Hvordan fungerer fyrværkeri?

Fyrværkeri er en type eksplosiv anordning, der bruger kemiske reaktioner til at skabe en visuelt imponerende forestilling. Den mest almindelige type fyrværkeri indeholder en blanding af tre kemikalier: kaliumnitrat, trækul og svovl. Når disse kemikalier kombineres og antændes, skaber de en lille eksplosion, der giver et skarpt lys og en højlydt lyd.

Den kemiske reaktion, der finder sted i fyrværkeri, er kendt som sortkrudtets deflagration. Når blandingen af kaliumnitrat, trækul og svovl opvarmes, begynder molekylerne i stofferne at blive nedbrudt og frigiver energi i form af varme og lys. Denne hurtige frigivelse af energi skaber en chokbølge, der bevæger sig gennem luften med overlydshastighed og frembringer det høje brag, som vi forbinder med fyrværkeri.

De farverige effekter, som vi ser i fyrværkeri, opstår ved at tilsætte metalsalte til sortkrudtblandingen. Når disse metalsalte opvarmes, giver de forskellige farver afhængigt af deres kemiske sammensætning.