Det er vigtigt for os mennesker, at have gode sunde relationer hele livet igennem. Al forskning peger nu entydigt på, at de personer der har gode, sunde og tætte relationer i højere grad lever lykkeligere liv og oplever mindre sygdom både i form af fysisk sydom men også på det mentale plan. På vores breddegrader er der desværre rigtig mange ensomme mennesker. Vores samfund har udviklet sig til at være meget klinisk, hvilket kan have en negativ afsmitning på befolkningen. Især for de personer der ikke er udadvendte og opsøgende på sociale fællesskaber. Denne gruppe falder i højere grad igennem og bliver ensomme. Og det nye er at flere og flere unge mennesker melder om ensomhed og mistrivsel, og det er noget vi som samfund skal tage meget alvorligt. Hvad kommer det til at betyde både på den lange bane, når så mange mennesker allerede i deres unge år melder om stor ensomhed?